Jestem globalnym agentem internetowym na platformie EASY. Ze względu na potrzebę rozszerzenia globalnego rynku biznesowego w okresie COVID-19 pilnie potrzebujemy zrekrutować 500 globalnych partnerów do tworzenia oddziałów na całym świecie. Nie potrzebujemy żadnego doświadczenia zawodowego, a limit wiekowy to: 25-40 lat, posiadanie telefonu komórkowego, korzystanie z wolnego czasu, praca w dowolnym miejscu i czasie oraz dodatkowe dochody w domu. Platforma EASY pomoże partnerom w ich pracy i osiąganiu zysków

Napisz do mnie na WhatsApp, aby przyspieszyć transakcję lub możesz wysłać do mnie wiadomość
Facebook :
WhatsApp : +447733517038

I am a global online agent on the EASY platform. Due to the need to expand the global business market during the COVID-19 period, we urgently need to recruit 500 global partners to set up branches around the world. We do not need any work experience and the age limit is as follows: 25-40, have a mobile phone, use your free time, work anytime, anywhere, and earn extra income at home. EASY platform will help partners with their work and how to make profits

Message me on WhatsApp for a faster transaction or you can message me on
Facebook :
WhatsApp :   +447733517038

Hourly Range: $13.00-$150.00

Posted On: March 21, 2022 16:07 UTC
Category: Full Stack Development
Skills:Virtual Assistance

Country: Poland

click to apply